Društvo Od ovce do izdelka

Društvo Od ovce do izdelka z namenom ohranjanja etnološke dediščine se deli na dva sektorja delovanja: lokalno prehrano in izdelavo volnenih izdelkov.